SeeWound

För informationsdriven och patientcentrerad sårläkning

Förbättra behandlingen och enhetssamarbetet genom att automatiskt följa sårläkning direkt vid vårdtillfället. En lättanvänd mobilapplikation som drivs av branschledande artificiell intelligens. 

CE.png
MD.png
SeeWound Analysis iPad_edited.png
SeeWound Analysis iPhone.png

Betrodd av mer än 45 kliniker, vårdcentraler och kommuner i Sverige 

RÖ.png
KS.png
RVB.png
VRG.jpg
RB.png

Högre patientinvolvering med hela patienten i fokus

Följ automatiskt och objektivt sårläkningen i kvadratcentimeter.  Använd uppföljningen för att optimera behandlingsplanen och för att kommunicera och diskutera utvecklingen direkt med patienten. Såret är ofta bara en del av patientens utmaningar och genom att samarbeta i behandlingen kan såren läka snabbare. 

"Vi har sett att vi får mer förtroende från patienterna, och deras självförtroende ökar när såret gradvis minskar för varje besök, nu kan vi se de små förändringarna som händer inom en vecka"

– Sjuksköterska, Vårdcentral

Digitalt stöd till sköterskor som dagligen lägger om sår

Identifiera snabbt vilka sår som läker och vilka som behöver extra uppmärksamhet. Den objektiva uppföljningen och förenklade dokumentationen ger centrala insikter kring hur behandlingen fungerar och kan användas som bas för ett förbättrat samarbete inom vårdorganisationen.  

”Sår som stannar av i läkning uppmärksammas tidigare och resulterar ofta i remiss till hudklinik för snabbare bedömning"

- Sjuksköterska, Vårdcentral

"Vårt arbete känns mer stärkande och professionellt när vi arbetar med SeeWound"

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska

sjukhus

Utvecklad i Sverige av aktiva sårsköterskor  

SeeWound är utvecklad av sköterskor och läkare på ett välkänt universitetssjukhus i Sverige med input från sköterskor inom såväl primärvård som kommunal vård & omsorg. Applikationen drivs av bildbehandlingsalgoritmer och artificiell intelligens från >20 års forskning vid ett välkänt universitetssjukhus i Sverige.

"Alla avdelningar skulle gynnas av att SeeWound, patienter som flyttas till vår enhet har inte alltid övervakats med tillhörande fotodokumentation - eller ibland utan någon som helst dokumentation... vilket påverkar patientens behandling"

- Sjuksköterska, Kirurgisk vårdavdelning, Universitetssjukhus

Förbättra behandlingar 

Upp till 20 % snabbare läkning genom tidiga revideringar av icke fungerande behandlingar

Öka patientengagemang

Inkludera och inspirera patienter under hela behandlingen genom att dagligen kommunicera och diskutera sårläkning 

Förbättra kommunikation

Objektiv och precis dokumentation av sårutveckling för förbättrad och förenklad kommunikation mellan kollegor 

Informationsdriven och patientcentrerad sårläkning med SeeWound

1. Ta en bild

Bilder tas enkelt i SeeWound-applikationen direkt vid vårdtillfället (ingen extra hårdvara behövs)

2. Analys och dokumentation

Egenutvecklad artificiell intelligens markerar automatiskt sårets konturer och återger omedelbart storleken på såret med millimeters noggrannhet (ingen manuellt arbete krävs)

3. Följ sårläkning i ditt specifika journalsystem

Alla bilder sparas i mobilenheten och kan enkelt föras över till bildhanteringssystem och/eller journalsystem. Genom systemet kan behandlande personal dagligen följa sårets utveckling i detalj och snabbt identifiera vilken behandling som fungerar och vilken som behöver revideras.

20220301 SeeWound dev.gif
ipad empty post 766.png
GIF.gif
ipad empty post 766.png
 
Bild8.png

Samarbete Linköpings Universitet: AI-baserad teknik för analys av sår

"Bakgrunden till AI-tekniken är den forskning som bedrivits vid Brännskadeavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping i samarbete med bland annat Linköpings Universitet (LiU)" (bild från artikel)

21 september 2022

Boka en digital demonstration av SeeWound

 

Vill du att vi kontaktar dig?

Tack! Vi kommer att kontakta dig!