Sårbehandlingslösningar för förbättrad vård

SeberMedical utvecklar innovativa lösningar inom sårbehandling i nära samarbete med framstående kliniker och forskare över hela världen. Vi kombinerar ledande medicinsk och teknisk expertis för att leverera lösningar framtagna från ett slutanvändarperspektiv. Vårt mål är att ge kliniker de nödvändiga verktygen för att säkerställa en individuell behandling av högsta kvalitet oberoende av geografi.

 

Våra lösningar

Sårdokumentation

SeeWound och BurnEye

Branschledande artificiell intelligens som görs tillgänglig genom lättanvända applikationer vid vårdtillfället. SeeWound och BurnEye förser kliniker med omedelbara storleksuppskattningar av sår för dokumentationsändamål.

Image by Aditya Romansa

Hudtransplantation

Dermatome

Patenterat dermatom för hudtransplantation. Seber Medicals patenterade dermatom erbjuder överlägsen kirurgisk hantering samtidigt som den minskar patientens läkningstid och ärrbildning.

Mer information
 

Senaste nyheter och publikationer

 
leende Doctor

Praktisk Medicin: AI kan hjälpa till med framtida kontroller av hudskador och bensår

15 januari 2021

Kontakta oss

Seber AB, Stockholm Sverige

+ 4676-1662207