top of page

SeeWound

För informationsdriven och patientcentrerad sårläkning

Förbättra behandlingen och enhetssamarbetet genom att automatiskt följa sårläkning direkt vid vårdtillfället. En lättanvänd mobilapplikation (iOS/android) som drivs av branschledande artificiell intelligens. 

Tack!

CE.png
MD.png
SeeWound Analysis iPad_edited.png
SeeWound Analysis iPhone.png

Betrodd av mer än 50 kliniker, vårdcentraler och kommuner i Sverige, bland annat från: 

RÖ.png
sörmland.png
KS.png
region-varmland-vector-logo-2022.png
RV.png
region-kronoberg_logo-liggande.png
VRG.jpg
region-stockholm-logo-vector.png
regionvastmanland_4f_800px.png
M4H_Innovation_Award_RGB_2.png

Vinnare 2022 - Länk ovan

Quality_Innovation_Award.jpg

Vinnare 2022 - Länk ovan

Förbättra behandlingar 

Upp till 20 % snabbare läkning genom tidiga revideringar av icke fungerande behandlingar

Öka patientengagemang

Inkludera och inspirera patienter under hela behandlingen genom att dagligen kommunicera och diskutera sårläkning 

Förbättra kommunikation

Objektiv och precis dokumentation av sårutveckling för förbättrad och förenklad kommunikation mellan kollegor 

Högre patientinvolvering med hela patienten i fokus

Följ automatiskt och objektivt sårläkningen i kvadratcentimeter.  Använd uppföljningen för att optimera behandlingsplanen och för att kommunicera och diskutera utvecklingen direkt med patienten. Såret är ofta bara en del av patientens utmaningar och genom att samarbeta i behandlingen kan såren läka snabbare. 

"Vi har sett att vi får mer förtroende från patienterna, och deras självförtroende ökar när såret gradvis minskar för varje besök, nu kan vi se de små förändringarna som händer inom en vecka"

– Sjuksköterska, Vårdcentral

Digitalt stöd till sköterskor som dagligen lägger om sår

Identifiera snabbt vilka sår som läker och vilka som behöver extra uppmärksamhet. Den objektiva uppföljningen och förenklade dokumentationen ger centrala insikter kring hur behandlingen fungerar och kan användas som bas för ett förbättrat samarbete inom vårdorganisationen.  

”Sår som stannar av i läkning uppmärksammas tidigare och resulterar ofta i remiss till hudklinik för snabbare bedömning"

- Sjuksköterska, Vårdcentral

"Vårt arbete känns mer stärkande och professionellt när vi arbetar med SeeWound"

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utvecklad i Sverige av aktiva sårsköterskor  

SeeWound är utvecklad av sköterskor och läkare på ett välkänt universitetssjukhus i Sverige med input från sköterskor inom såväl primärvård som kommunal vård & omsorg. Applikationen drivs av bildbehandlingsalgoritmer och artificiell intelligens från >20 års forskning vid ett välkänt universitetssjukhus i Sverige.

"Alla avdelningar skulle gynnas av att SeeWound, patienter som flyttas till vår enhet har inte alltid övervakats med tillhörande fotodokumentation - eller ibland utan någon som helst dokumentation... vilket påverkar patientens behandling"

- Sjuksköterska, Kirurgisk vårdavdelning, Universitetssjukhus

Förenklad sårläkning med SeeWound

1. Ta en bild

Bilder tas enkelt i SeeWound-applikationen direkt vid vårdtillfället (ingen extra hårdvara behövs)

2. Analys och dokumentation

Egenutvecklad artificiell intelligens markerar automatiskt sårets konturer och återger omedelbart storleken på såret med millimeters noggrannhet (ingen manuellt arbete krävs)

3. Följ sårläkning i ditt specifika journalsystem

Alla bilder sparas i mobilenheten och kan enkelt föras över till bildhanteringssystem och/eller journalsystem. Genom systemet kan behandlande personal dagligen följa sårets utveckling i detalj och snabbt identifiera vilken behandling som fungerar och vilken som behöver revideras.

GIF.gif
ipad empty post 766.png
20220301 SeeWound dev.gif
ipad empty post 766.png
Fästpunkt 1
Vetenskapliga rådgivare
Christina Lindholm.jpg

Christina Lindholm

PhD senior professor Sophiahemmet University/Karolinska Universitetssjukhuset. Författare till "sårbehandlingsbibeln" SÅR.

Artur S.jpg

Artur Schmidtchen

Professor och avdelningschef för dermatologi och venerologi, Lunds universitetssjukhus

Malin Munter.jpg

Malin Munter

Såransvarig Jönköpings kommun, Chefredaktör Sårjournalen

Senaste nytt om SeeWound
seewound_680x288.jpg

Region Östergötland: SeeWound hjälper oss förbättra vårdkvaliteten för patienter med svårläkta sår 

"Ständig utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet i hälso- och sjukvården. Patienter med svårläkta sår befinner sig på många ställen i vården – på specialistklinikerna, i primärvården och i hemsjukvården. Därför är det viktigt att vi hittar verktyg som säkrar samma nivå på vården överallt, med samma bedömningar"

30 november 2022

Wound Documentation: Försäljningslead

Boka en digital demonstration av SeeWound

Tack! Vi kommer att kontakta dig!

bottom of page